ABES NIERUCHOMOŚCI oprócz głównej działalności, jaką jest świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami gruntowymi, lokalowymi oraz budynkowymi, we współpracy z wysokiej klasy prawnikami oraz specjalistami, na dodatkowe zlecenie doradza klientom we wszystkich etapach transakcji, poprzez:

 

  • dokonywanie analizy prawnej nieruchomości - raporty dotyczące stanu faktyczno-prawnego nieruchomości typu due diligence,

  • przeprowadzenie analizy studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),

  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz wszelkich dokumentów związanych z jej uzyskaniem - zapewnienia przyłączy mediów: prąd, woda, kanalizacja, gaz,

  • pomoc prawno-administracyjną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych dokumentów: zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu, wyciągów z ewidencji zmian gruntowych, wypisów i wyrysów z mpzp,

  • przygotowanie i analiza: umów przedwstępnych, projektów ostatecznych (przyrzeczonych) umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy, projektów umów dożywocia oraz wszelkich innych umów,

  • regulację stanu prawnego nieruchomości, w tym przygotowywanie wniosków wieczystoksięgowych,

  • doradztwo w zakresie podziału, scalania, zmiany przeznaczenia nieruchomości gruntowych,

  • przygotowywanie wnioskow o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, oraz raportów oddziaływania na środowisko
© R. Wojciechowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.